tirsdag 2. juli 2019

Hvordan velge smykkefarger til antrekket? - How to choose jewelry color to your outfit?


Hei!

Please scroll for english
Jeg har fått spørsmål om der er noen smarte regler når det gjelder å velge smykker til antrekk. Der er ingen regler, man kan gjøre som man vil. Om man synes det er vanskelig å velge smykker til antrekk er der noen regningslinjer man kan gå etter, for å gjøre det lettere.


1. Gå for metallfargede, svarte, hvite, krystallklare eller grå smykker, ørepynt, armbånd m.m.

2. Om antrekket ditt er hvitt, grått eller svart passer absolutt alt! Ønsker du en litt tilbakelent eleganse er metallfarger, hvitt, grått og svart lekkert på smykker og tilbehør. Er du mer fargerik personlighet så er farger å foretrekke på smykker og tilbehør.


3. Blir punkt 1 for kjedelig, kan du ta utgangspunkt i fargen på antrekket ditt.
    - Ved helt antrekk i samme farge kan du gå en tone opp eller ned i farge i tilbehøret.
    - Har antrekket flere farger kan du ta utgangspunkt i den fargen antrekket har, der du ikke skal ha smykker på. F.eks. om buksa er blå, kan du velge blått osv.


3. Er du klar for mer utfyllende om farger kan du lese videre.
    På https://www.sessions.edu/color-calculator/ finner du en kjekk og nyttig fargesirkel med en svart runding inni. Om du bruker musepekeren og flytter på rundingen så kan du velge den fargen du f.eks. har på kjolen og få forslag til farger på smykker og annet tilbehør.  Se bildet rett under (FIG 1)

Hvis kjolen din er f.eks. er rød drar du den sorte sirkelen bort til det røde, på fargesirkelen.(Se bilde merket FIG 2). Da ser du at det dukker opp en rød firkant nede til venstre under fargesirkelen. Hvis du så velger "Choose a harmony" og velge første valget (ser ut som en fyrstikk med 2 hoder). Da får du opp komplimenterfargen til rødt, altså grønt. Disse to fargene fremhever hverandre.

Velger du neste felt (ser ut som en kort fyrstikk med to hoder) får du den fargen som komplimenterer rødt (eller den fargen du velger) og som ligger nærmest på fargehjulet. Her med rødt valg, ble det en tone nærmere rosa.  Det er flere valg bortover men de er best egnet til å lage reklamer og den slags. Har du flere farger på klærne dine kan du gjenta prosessen med hver enkelt farge. Eller gå for den første du fant.

Lykke til! Spør gjerne om du lurer på noe.
Hilsen Anne Lise

FIG 1
FIG 2

Hi!

I have receiced questions about finding right colors jewelry to match the outfit. There are noe rules, you can do as you like. If you find it difficult to choose jewelry to an outfit there are some guidlines to use, to make it easier.

1. Go for metal color, black, white, crystal clear or grey color in necklace, earrings, bracelet and so on.

2. If your outfit is white, grey or black everything color goes! If you which a bit laid back elegance are metal color, white and grey gorgeous. If you are more colorful personality use more colors on the jewelry and accessories.

3.
If bullet point 1 is to boring, you can choose color based on the color in your outfit.
   - If you have an whole outfit in one color, you can go up or down in color tone in the jewelry.
   - Do the outfit got several colors can you pick the color based on the color where you are not going to wear jewelry. For example if your trousers are blue, you can choose blue jewelry and so on. 

3.  Are you ready for more deept color information you can read on.
    On https://www.sessions.edu/color-calculator/ You find a fun thing and useful color circle with a black circle inside. If you use your mouse pointer og moves the circle you get to choose the color you for example have on your dress. And then get suggestions on color on accessories/jewelry.  See picture above (FIG 1)

If your dress for exaple is red you move black circle over to the red, on the color circle. (See picture FIG 2). Then you'll see that it appears a red square down left below the color cirle. If you now choose "Choose a harmony" and thereafter go for the first chooice (a line with a circle in both ends). Then you get the complimentary color too red. And that is green. These two colors highlights each other.

If you choose the next field (looks like the first but shorter line) you get the color that lies beside the red (or the color you choose later) and that lies closest to red on the color circle. Here a kind of pinkish red. Rest of the choices are not suitable for matching jewelry. The rest are ment to use when makine adverts and such. 

Best of luck! Feel free to ask if you have any questions.Best wishes from Anne Lise


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Takk for din kommentar. :D
Thank you for your comment. :D

Snart konfirmasjonstid - Soon confirmation time

Hei! Da er vi inne i den tiden på året der tanter, onkler, besteforeldre og foreldre drar fra butikk til butikk på jakten etter den re...