mandag 13. september 2021

Hvordan finne din armbåndstørrelse - How to find your bracelet size

 Hei!

I dag tenkte jeg at det var på tide å skrive om hvordan man finner sin armbåndstørrelse. For jeg vet mange sliter med det. Problemet er ikke når du er i en fysisk butikk. Da kan du prøve deg frem til din størrelse. Det er vanskeligere om du ønsker deg armbånd i gave, eller om du kjøper i nettbutikk, og du ikke vet din størrelse.

Kan man ikke bare måle lengden på et armbånd man har fra før?
Nei. Det kan gå bra om armbåndet man har fra før er tynt kjede og det man skal kjøpe og er tynt kjede. For da er de nokså like. Ellers vil det ikke gå bra. Hvorfor? Jeg forklarer nedenfor.

Armbånd som passer ditt håndledd varierer i lengde alt etter tykkelsen på armbåndet.
Hvorfor? Fordi at jo tykkere armbånd jo mindre blir den indre sirkelen. Da skjønner du hvorfor midten av et tynt kjede ikke gjør så mye forskjell på innerlengde og lengde.

Et tynt armbånd på 19 cm lengde vil sannsynligvis og ha en innerlengde på 19 cm. Mens armbåndet på fotoet, på 19 cm lengde vil kun ha en innerlengde på 17,5 cm. Så om du har et tykt armbånd og måler lengden når du bestiller et tynt armbånd vil armbåndet bli altfor stort.

Hvordan sikre at man bestiller/ønsker seg rett størrelse?
Du måler håndleddet ditt. Aller best er det med et målebånd. Da tar du målebåndet rundt og måler ikke med det stramt, men holder det sånn du vil at armbåndet skal være. Passe altså.

Om du ikke har målebånd kan du bruke en tråd, bånd eller annet og måle rundt håndleddet med. Og deretter måle lengden du kom frem til på tråden/båndet på en linjal eller tommestokk.

Lurer du på noe om dette emnet? Spør gjerne! :)

Hilsen Anne Lise

***

Hello!

Today I felt it was on time to write about how to find your bracelet size. For I know many of you struggle with that. The problem are not when you are in a good old fashioned store. There you can try on bracelets until you find your size. It is much harder if you want a bracelet for your birthday, or if you order online, and you don't know you size.

Can't I just measure the bracelet I already have?

No. It can be okay if the bracelet you already have is a thin chain and the one that one shal buy is thin. Because they will be simular. Otherwise it will noe go well. I explain beneath.

A thin bracelet on 19 cm lenght will probably also have a inner lenght on 19 cm. But the bracelet on the photo, on 19 cm lenght will only have a innerlenght on 17.5 cm. So if you have a thick bracelet an measure lenght when your order a thin one, will the bracelet you get be to big.

How to ensure that you order/whish for right size?
You measure your wrist. The best metod is by using a measuring tape. The you take the tape and measure around your wrist. Not to thight. But just as you want the bracelet to be.

If you don't have a measuring tape, you can use a thread or a ribbon and measure around your wrist. And thereafter measure the lenght you found of the thread/ribbon on a ruler.

Do you have any question about this subject? Please ask!! :)

Best Wishes from Anne Lise
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Takk for din kommentar. :D
Thank you for your comment. :D

Hvordan finne din armbåndstørrelse - How to find your bracelet size

 Hei! I dag tenkte jeg at det var på tide å skrive om hvordan man finner sin armbåndstørrelse. For jeg vet mange sliter med det. Problemet e...