søndag 2. juni 2019

Hvordan bruke smykker riktig - How to use jewelry the right way


Hei!

(Please scroll for english)
Tidligere har jeg snakket om hvilke smykker som gjør mest utav din kroppsfasong Og hvilke smykker som passer til hvilke klær Og hvilke smykker som passer aller best til din ansiktsfasong

I dag vil jeg gå litt mer inn på kombinasjonene av smykker du har på deg. Det er egentlig ingen regler for noe når det gjelder smykker. Men, noe fremstår vakrere for øyet. Det kan bli for mye.

Om du liker store smykker er dette spesielt viktig å vite. Hvilke kombinasjoner tar seg best ut?

Stort kort halssmykke + store armbånd = ok Gjerne med mindre ringer eller ørepynt

Store øredobber + store ringer = ok
Gjerne med mindre armbånd

Stor ring + stort kort halssmykke = ok
Gjerne med mindre ørepynt eller mindre armbånd

Prøv å styre unna å bruke stor ørepynt samtidig som du bruker et stort (kort) smykke. Er det store smykket langt er det noe helt annet. Uansett kombinasjoner (uthevet ovenfor) så kan man vise skjønn. Er det store smykket langt? Da kan det vært være at store øredobber er flott til! Og man kan også bruke mindre prangende smykker til. Det viktige er balansen.

Se på de først 4 bildene nedenfor. Se hvor lekkert, elegant og balansert smykkebruken er. Og hvordan det fremhever personen som har dem på.

Se så på de nederste 2 bildene. (Ja jeg vet. Det venstre av de nederste bildene er en del av en tradisjonell folkedrakt. Så det er ikke helt rettferdig. Men jeg bruker det for at du skal se hva jeg mener. Her vet man ikke hvor man skal se. Og personen er vel det siste man legger merke til. ) På bildet nederst til høyre sloss armbånd og ringer om oppmerksomheten. Så hverken bæreren eller smykkene kommer til sin rett.

Håper du har kost deg med lesningen! Legg gjerne igjen en kommentar nedenfor!
Ha det godt flotte deg!
Hilsen Anne Lise


 Hi!

I have earlier talked about which jewelry that makes the most of your body shape . And what jewelry that suits which clothes And what jewelry that suits your face shape the most. 

Today I will tell you a bit about the combinations of jewelry you're wearing. There aren't exactly any rules when it comes to jewelry. But, some are more beutiful for the eye. It can be to much.

OIf you like big jewelry are this extremely important to know! Which combinations looks the best?

Big short statement necklace + big bracelets = ok
Feel free to combine with smaller rings or earrings.

Big statement earrings + big rings = ok
Feel free to combine with smaller bracelet

Big ring + Short statement necklace = ok
Fell free to combine with smaller earrings or smaller bracelet.


Try to avoid using big earrings at the same time as a short statement necklace. If the big necklace are a long one it is a different story.
Anyhow it is allowed to show judgment. Are the statementnecklace long? Then big earrings can be nice together. You can also use smaller jewelry together. Tha balanse is the key. 

Look at the group of 4 pictures above.
See how beautiful, elegant and well balanced the jewelry use is.  And how itaccentuate  the person wearing them.

Then look at det 2 pictures above right (above the hi!)
(Yes, I know. The left of this pictures are a part of a folk costume. So it is not totally fair. But I am using it for you to see what I mean. Here you don't know where to look. And the pesron wearing it is the last thing you notice. ) On the picture to the right the bracelets and rings are fighting on the attention. So neither the wearer or the jewelry looks as good as the could.

I hope you have enjoyed the reading. Leave a comment below if you did!
Have a nice time gorgeous!
Best wishes from Anne Lise

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Takk for din kommentar. :D
Thank you for your comment. :D

Snart konfirmasjonstid - Soon confirmation time

Hei! Da er vi inne i den tiden på året der tanter, onkler, besteforeldre og foreldre drar fra butikk til butikk på jakten etter den re...