torsdag 7. april 2011

Rav - Amber


Rav er en nydelig smykkestein. Men det er egentlig ikke stein. Vet du hva det er laget av? Det er laget av forsteinet harpiks (også kalt resin) gjerne fra furutrær av arten Pinus Succinifera som vokste bl.a. i den baltiske området for omkring 20-40 millioner år siden. For forsteiningen skjer ikke over natta. Derfor finnes det Rav laget av harpiks fra tresorter som døde ut for millioner av år siden. Kult ikke sant? Den eldste forekomsten av rav som er funnet er 235–231 millioner år gammel!

For at rav skal dannes må harpiksen ende i havet. Etter en lang periode uten oksygen, og under trykk, forandrer kvaen seg, og oljeinnholdet reduseres slik at ravet dannes. Av og til ser man også insekter som er fanget i kvaen og som har blitt bevart der inne. Disse er forståelig nok ekstra mye verd.  Rav finnes i gulfarger fra nesten fargeløs til mørk oransje nesten rødlig. Det finnes også grønnlig og blålige varianter. Men disse er svært sjeldne.

Man må være forsiktig med ravsmykker. Det løses delvis i alkohol, bensin, eter, kloroform og metanol, men heldigvis ikke i vann.  En god regel er å ta av smykker, ringer m.m. når man skal bade/dusje, vaske osv.

Rav med insekt - Amber with insect

Amber is a beautiful gem. But it is not made of stone. Do you know that it is made of?  It is made of petrificated resin generally from pine trees of the species Pinus Succinifera that was frowing o.a. in the Baltic area for about 20-40 millions of years ago. For the petrifaction takes time. A long time.  That is why there exists Amber made from tree species that died out millions of years ago. Cool right?  The oldest occurrence  of Amber that is found are  235–231 millions year old.

To Amber to create the resin has to end in the ocean. After a long period without oxygen , and under pressure, the resin changes and the oil contents reduces so the Amber creates. Sometimes we may se insects that is trapped in the resin and that has been kept in there. These are understandable more valuable. Amber occurs in yellow colors from nearly colorless to dark orange nearly red. They are also to be found in green and blue but these are rare.
One has to be careful with Amber jewelry. It partly dissolves in alcohol, benzin, alcohol, ether, chloroform  and og methanol, but fortunately not in water. A good rule is to take all jewelry of when one are goint to take a bath/shower, do some cleaning and so on.

2 kommentarer:

Takk for din kommentar. :D
Thank you for your comment. :D

Snart konfirmasjonstid - Soon confirmation time

Hei! Da er vi inne i den tiden på året der tanter, onkler, besteforeldre og foreldre drar fra butikk til butikk på jakten etter den re...