torsdag 1. april 2010

Aprilsnarr - April fool


Har du blitt lurt i dag? Ikke? Er du helt sikker på det?
Jeg er ikke... Det vil vise seg i løpet av dagen.

Jeg har alltid lurt på hvorfor vi driver å lurer hverandre på 1. april. Så jeg søket på nettet i håp om å finne det ut.

Dette var det jeg fant ut:
"Den nordiske formen for aprilsnarr stammer fra Frankrike, hvor de «ga noen aprilfisken», (donner le poisson d'avril). De festet en papirfisk i all hemmelighet på ryggen til den som ble narret. Denne skikken skriver seg tilbake til sent på 1500-tallet.

I forbindelse med at Frankrike gikk over til den gregorianske kalenderen, ble de som fortsatt brukte den gamle kalenderen offer for lureri fra resten av befolkningen. De som ble lurt fikk kallenavnet "Poisson d’Avril", det vil si «aprilsfisk».

Aprilsnarr er idag en kjent og praktiserbar tradisjon over hele Europa. Et unntak er Spania hvor folk lures den 28. desember."

Lykke til med dagens lurerier! ;)

ps. ble du lurt av bildet?

***

Have you been fooled today? Not? Are you sure? I am not... That will be revealed this evening.

I have always wonder about why the 1. of april is the day we try to fool one another. At least here in Europe, I don't know what they do in the rest of the world. I did a search on the web to find out why.

This is what I found out:
"The Nordic way of april fool comes from France, where they gave someone the "april fish" (donner le poisson d'avril). Thei attached a paper fish, in secrecy, on the back of those that they. This custom are datet back to the late 1500.

In the connection to France began to use the gregorian calendar, the ones that still used the old one, was victim for trickery from the rest of the population. They who was fooled got the nick name "Poisson d’Avril", that means "april fish".

April fool are today known and are practiced in whole Europe. One exception though is Spain where people are trick on the 28. desember inestead of first of april.

Good luck with todays trickery! ;)

By the way - did I fool you with the picture?

______________

Bilde låntfra/Picture borrowed from: www.coolpicturegallery.net

Bloggurat

Jeg har plassert min blogg i Stavangernorske bloggkart!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Takk for din kommentar. :D
Thank you for your comment. :D

Snart konfirmasjonstid - Soon confirmation time

Hei! Da er vi inne i den tiden på året der tanter, onkler, besteforeldre og foreldre drar fra butikk til butikk på jakten etter den re...