Fødstelsstein i Juni - Birtstone for June

I juni er det Månestein, perler og krystall som er fødselssteinene. Romerne trodde at månesteinen var blitt skapt av månelyset. Derav navnet. Månesten hører til i feltspatfamilien. Som er en av de steinartene det finnes mest av i verden. Men kvalitetssteiner av typen Månestein finnes sjeldnerer og sjeldnere, for hvert år som går.

***

The birthstones for June are Moonsone, pearls and crystal. The Moonstone was prized by the Romans, who thought it was magically formed out of moonlight. Moonstone comes from the mineral family feldspar, which is one of the most plentiful in the world, however fine gem quality moonstone is scarce and is becoming more scarce as time goes on.

Kommentarer

Populære innlegg